Friday, August 23, 2019

Натри хөөгч пептид ба бодисын солилцооны эрсдэлт хүчин зүйлс

Хоёрдогч артерийн даралт ихсэлт ба бөөрний нэмэлт судасжилт

Зүрхний цочмог шигдээстэй эрэгтэйчүүдийн өлөн үеийн цусан дахь глюкозын түвшин ихсэлтийг судалсан дүн

Титэм судасны нарийслын үеийн эндотель мезинхимийн шилжилтийн молекул эпигенетик механизм

Зүрхний хэм алдагдлын эмчилгээнд 1С бүлгийн эм хэрэглэхийн ач холбогдол давуу тал

Зүрхний хэм засах төхөөрөмжүүд ба физик эмчилгээ

Angiplastie Coronaire en Urgence

Archive