Monday, August 31, 2020

2019 ESC ховдлын дээрхи тахикардийн эмчилгээний удирдамж

2019 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidemias: lipid modification to reduce CV risk

ESC guidelines on the diagnosis and treatment of acute pulmonary embolism

Амьдралын хэв маяг ба урьдчилан сэргийлэлт. 2019 оны титмийн архаг хам шинжийн удирдамж

2019 ESC чихрийн шижин, чихрийн шижингийн урьдал ба зүрх судасны эмгэгийн удирдамж

Зүрх судасны эмгэгээс урьдчилан сэргийлэлт, шинэчлэгдсэн өөрчлөлтүүд

Зүрхний цочмог дутагдал шинэчлэгдсэн өөрчлөлтүүд

Европын зүрхний нийгэмлэгийн титмийн архаг хам шинжийн эмнэлзүйн удирдамж 2019

Артерийн даралт ихсэлтийн талаарх нэн шаардлагатай өөрчлөлтүүд